nybjtp

ทัวร์โรงงาน

โรงงาน-ทัวร์1

สิ่งแวดล้อมของพืช

โรงงาน-ทัวร์2

แผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงงาน-ทัวร์3

ภาพรวมอุปกรณ์ขั้นสูง

โรงงาน-Tour4

ภาพรวมอุปกรณ์ขั้นสูง

โรงงาน-ทัวร์5

ภาพรวมอุปกรณ์ขั้นสูง

ทัวร์โรงงาน6

ภาพรวมอุปกรณ์ขั้นสูง

โรงงาน-ทัวร์7

ภาพรวมอุปกรณ์ขั้นสูง

โรงงาน-ทัวร์8

ภาพรวมอุปกรณ์ขั้นสูง